Güvenlik Kameraları Aydınlatma Metni

Hizmet Sahasında Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Cender Yüksek Teknoloji Ürünleri A.Ş. (“CENDER”) tarafından hazırlanmıştır.

Hizmet sahamız içerisinde girişte 3 adet, lobide 1 adet, kargo bölümünde 2 adet, muhasebede 1 adet, hukukta 1 adet, müşteri hizmetlerinde 1 adet, toplantı odasında 1 adet, toplantı odası girişinde 1 adet, e-ticarette 1 adet, insan kaynaklarında 1 adet, mutfakta 1 adet, tuvaletler koridorunda 1 adet olmak üzere toplam 15 adet güvenlik kamerası ile hizmet sahasının güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi idari işler ve bilgi işlem birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz, Kanunun 5 maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yollarla işlenmektedir. Ayrıca ilgili kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Cender Yüksek Teknoloji Ürünleri A.Ş.’nin, Üniversite Mah. Firuzköy Bulvarı No:7/19 Avcılar/İSTANBUL adresine yazılı olarak gönderebilir veya kvkk@cender.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.